Statut CEPREC

-extras-
ARTICOLUL 3
FORMA JURIDICĂ:
Cercul de permacultura si remediere ecologica Cluj se constituie ca persoană juridică română (de drept privat), independentă, pe baza liberului consimţământ, ca asociaţie nonguvernamentală, non-profit şi se poate bucura de toate drepturile ce sunt conferite persoanelor juridice în condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului Nr. 26/31.01.2000 şi Ordonanţa Guvernului Nr. 37/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului Nr. 26/31.01.2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii;
Cercul de permacultura si remediere ecologica Cluj îşi începe funcţionarea din momentul înscrierii în Registrul special al persoanelor juridice de la instanţa de drept comun;
Cercul de permacultura si remediere ecologica Cluj îşi rezervă dreptul de a întreţine relaţii de colaborare sau de afiliere cu alte organizaţii şi sindicate;

Read more