Statutul Asociatiei Romane de Permacultura

ARTICOLUL 1

 1. se constituie Asociația Română de Permacultură care va fi menţionată în toate documentele emise de aceasta;
 2. Asociatia are ştampilă, emblemă şi insignă proprii.

ARTICOLUL 2

 1. sediul Asociația Română de Permacultură este în Cluj-Napoca, Str. Septimiu Albini nr 135 apt 26 judetul Cluj.
 2. sediul se poate muta la o altă adresă în conformitate cu decizia Adunării Generale a Asociației Române de Permacultură.
 3. Asociatia poate înfiinţa unităţi economice în conformitate cu prevederile legale.
 4. Asociatia se constituie pe o perioadă nedeterminată.

ARTICOLUL 3
Forma juridica:

 1. Asociația Română de Permacultură se constituie ca persoană juridică română (de drept privat), independentă, pe baza liberului consimţământ, ca asociaţie nonguvernamentală, non-profit şi se poate bucura de toate drepturile ce sunt conferite persoanelor juridice în condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului Nr. 26/31.01.2000 şi Ordonanţa Guvernului Nr. 37/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului Nr. 26/31.01.2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii;
 2. Asociația Română de Permacultură îşi începe funcţionarea din momentul înscrierii în Registrul special al persoanelor juridice de la instanţa de drept comun;
 3. Asociația Română de Permacultură îşi rezervă dreptul de a întreţine relaţii de colaborare sau de afiliere cu alte organizaţii şi sindicate;
 4. Asociația Română de Permacultură îşi păstrează independenţa faţă de alte organizaţii şi sindicate, de organele administrative de stat, structurile administrative şi partidele politice, supunându-se acţiunii generale de supraveghere;
 5. Asociatia îşi poate constitui filiale în condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului Nr. 26/31.01.2000 şi Ordonanţa Guvernului Nr. 37/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului Nr. 26/31.01.2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii.

ARTICOLUL 4
Permacultura (agricultura permanenta) este designul constient si intretinerea unor ecosisteme productive din punct de vedere agricol caracterizate prin diversitatea, stabilitatea si rezistenta specifica ecosistemelor naturale. Permacultura este interactiunea armonioasa a mediului cu oamenii rezultand in furnizarea de hrana, energie, adapost, si a altor nevoi materiale si spirituale intr-o maniera regenerativa. Permacultura contribuie decisiv la stabilitatea ordinii sociale. Designul prin permacultura este un sistem ce asambleaza componente conceptuale, materiale, si strategice intr-o forma care prin functionarea sa este benefica tutror formelor de viata.

ARTICOLUL 5
Asociația Română de Permacultură are următoarele scopuri:

 1. Promovarea principiilor permaculturii de grija fata de pamant, grija fata de comunitate si redistribuire echitabila a surplusului;
 2. Informarea publicului larg asupra principiilor permaculturii;
 3. Protejarea mediului inconjurator;
 4. Dezvoltarea agriculturii sustenabile si regenerative, de dezvoltare durabila a ecosistemelor si comunitatilor umane;
 5. Promovarea educatiei specifice permaculturii, de protejare a mediului, de dezvoltare a agriculturii durabile si regenerative, de dezvoltare durabila a ecosistemelor si comunitatilor umane;
 6. Promovarea designului si redesignului durabil al spatiilor naturale si construite: urbane si rurale, a diverselor peisaje dupa principiile permaculturii;
 7. Promovarea recuperarii si imbunatatirii calitatii mediului inconjurator;
 8. Aplicarea practica a principiilor permaculturii;
 9. Promovarea biodiversitatii ;
 10. Popularizarea si promovarea lucrarilor si autorilor din domeniul permaculturii;
 11. Promovarea unui mod si stil de viata sanatos in randul tuturor categoriilor sociale;
 12. Aplicarea principiilor permaculturii in domeniile alimentatiei sanatoase, reciclarii materialelor, energiilor regenerabile, dezvoltarii unor stiluri de viata alternative si in toate aspectele vietii sociale si economice;
 13. Participarea la nivel european si international in dezvoltarea permaculturii si a initiativelor legate de aceasta;
 14. Reprezentarea membrilor sai la nivel european si international;
 15. Reprezentarea membrilor săi faţă de:
 • Protecţia Mediului şi alte instituţii publice care vizează obiective similare cu cele ale Asociatiei noastre;
 • Alte organizaţii şi asociaţii naţionale şi internaţionale pe aceeaşi linie de acţiune;

ARTICOLUL 6
Asociația Română de Permacultură îşi realizează scopul prin:

 1. organizarea de acţiuni pentru informarea, conştientizarea oamenilor privind permacultura;
 2. organizarea de cursuri, seminarii, ferme didactice si alte activitati de invatare formala si non-formala pentru transmiterea cunostintelor, aptitudinilor si valorilor permaculturii;
 3. acţiuni de voluntariat ale membrilor săi;
 4. participarea activă la o serie de proiecte iniţiate de alte organizaţii sau foruri;
 5. organizarea unor campanii de popularizare a principiilor Asociatiei;
 6. atragerea de sponsorizări şi susţineri din partea persoanelor care manifestă interes comun cu cel al Asociatiei;
 7. desfăşurarea de activităţi editoriale şi de promovare a principiilor ecologice (tehnoredactare, editare, tipărire, aplicaţii multimedia, filme cu caracter ştiinţific, documentar, informaţional);
 8. dezvoltarea de programe de permacultura în regim de parteneriat cu instituţiile publice;
 9. promovarea colaborării cu alte instituţii şi organizaţii din ţară şi străinătate;
 10. organizarea de mobilităţi şi schimburi de experienţă cu instituţii ştiinţifice naţionale şi internaţionale.
 11. stabilirea de contacte strânse cu Protecţia Mediului, directia silvica, organisme si institutii locale, centrale si interntionale şi alte instituţii publice şi asistarea lor în acţiunile care concură cu cele ale Asociatiei;
 12. Asociatia poate produce şi vinde produse şi servicii în mod accesoriu, pentru realizarea şi susţinerea obiectului său de activitate; surplusul de profit, dacă există după vânzarea produselor şi plătirea tuturor taxelor şi a costurilor va fi întotdeauna returnat în contul Asociatiei pentru plata cheltuielilor administrative şi pentru finanţarea realizării scopului Asociatiei. Nici o parte din surplusul de profit nu poate fi distribuită nici unuia dintre membri organelor de conducere sau de administraţie şi nici unei alte persoane fizice sau juridice membră a Asociatiei, cu excepţia plăţii salariilor şi onorariilor;
 13. realizarea de proiecte pentru finanţări nerambursabile;
 14. realizarea uni website propiru.
 15. acţiuni de împădurire şi reîmpădurire;
 16. stabilirea de contacte cu alte asociaţii în vederea realizării unor scopuri şi proiecte comune;
 17. acţiuni de igienizare a cursurilor de apă, a pădurilor şi a spaţiilor verzi;
 18. campanii de informare şi conştientizare a oamenilor cu privire la necesitatea şi importanţa reciclării materialelor refolosibile şi a colectării materialelor nocive;
 19. acţiuni de colectare a deseurilor periculoase, nepericuloase sau inerte in vederea reciclarii sau livrarii acestora către centrele specializate;
 20. conştientizarea şi educarea populaţiei cu privire la importanţa protejării mediului şi resurselor naturale;
 21. ecologizarea si reabilitarea unor situri contaminate / degradate;
 22. promovarea voluntariatului;
 23. implicarea tinerilor în rezolvarea problemelor comunitare;
 24. implicarea în activităţi social-culturale;